Spoed

Spoed

Spoed: overdag

Voor spoedgevallen kunt u de praktijk bereiken door:
Bel 070 511 7390 

Of bel 112 voor politie, brandweer of ambulance.

Spoed: Avond-, nacht- en weekend > huisartsenpost Hadoks

De waarneming ’s avonds en ’s nachts (na 17.00 uur tot 8.00 uur), in het weekend en op nationale feestdagen is geregeld door huisartsenpost SMASH*.
Bel hiervoor 070-3469669 – houdt uw Burger Service Nummer (BSN) bij de hand.
In telefonisch overleg met de SMASH wordt u naar de best bereikbare zorg gedirigeerd. Bel dus altijd voor een afspraak op de huisartsenpost met de SMASH! Zonder telefonische overleg (z.g. zelfverwijzers) loopt u het risico op lange wachttijden en vertraging in het verkrijgen van adequate zorg.

LET OP: ER IS GEEN HUISARTSENPOST (HAP) of SPOEDEISENDE HULP (SEH) MEER BIJ HET HMC ANTONIUSHOVE!
De locaties zijn:
– HMC Bronovo: HAP 17.00 tot 24.00uur; SEH 24/7;
– HMC WEZ: HAP 17.00 tot 24.00uur; SEH 24/7;
– HAGA ziekenhuis: ‘dag-spoed HAP’ 8.00-17.00 uur; HAP 17.00 tot 24.00uur; SEH 24/7.

*Smash is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk,Voorburg en Wassenaar. Huisartsen uit deze regio’s doen om de beurt dienst naar grootte van de huisartsenpraktijk.
Kijkt u voor meer informatie op de website van SMASH: https://www.hadoks.nl/