Speciale verrichtingen

Speciale verrichtingen

 

Huisartsspreekuur

Kleine chirurgische ingrepen

Gynaecologische ingrepen

24 uurs bloeddrukmetingen

Rijbewijskeuring:

     – Voor initiële keuring wordt 50 euro gevraagd

     – Indien aanvulling op verklaring nodig is, wordt nog eens 30 euro gevraagd

Assistente-spreekuur

Bloeddrukcontrole

ECG (electrocardiogram)

Glucosecontrole

Hechtingen verwijderen

Injecteren

Oren uitspuiten

Spirometrie

Uitstrijkjes

Urineonderzoek

Wonden verbinden

Wratten behandeling