Categorie: Praktijk Nieuws

maart 6, 2022
Vakantie_Huisarts_bongers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte patiënt,

Huisartspraktijk Bongers is wegens vakantie of nascholing gesloten op:

 • 22 augustus
 • 26 t/m 30 september

Voor meer informatie neem contact op met de assistente.

Posted in Praktijk Nieuws
april 22, 2021

Van uw huisarts- Wanneer word ik gevaccineerd?

De afgelopen weken is er in de media veel onrust geweest over het huidige vaccinatiebeleid. Het aantal coronabesmettingen neemt toe – zo ook in Wassenaar – en daarmee de behoefte om snel gevaccineerd te worden. Ook wij merken deze onrust in de huisartsenpraktijk. Gezien alle onduidelijkheid hebben wij een aantal vragen op een rijtje gezet:

Wanneer word ik gevaccineerd?
Verreweg de meest voorkomende vraag die wij dagelijks krijgen is “wanneer word ik gevaccineerd?“. Ook voor ons is deze vraag soms moeilijk te beantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken’ vindt u een keurige tabel met de huidige stand van zaken. Er staat vermeld om welke leeftijdsgroep het gaat, welk vaccin er vermoedelijk gegeven zal gaan worden en wie dit vaccin zal gaan prikken. Dit schema kan wijzigen naar gelang de beschikbaarheid van de verschillende vaccins.

Kan ik zelf kiezen waarmee ik gevaccineerd wil worden?
Nee, op dit moment kunt u niet kiezen waarmee u gevaccineerd wil worden. Door de huisartsen wordt op dit moment uitsluitend gevaccineerd met AstraZeneca.

Als ik niet gevaccineerd wil worden met AstraZeneca, kan ik dan op een later moment in aanmerking komen voor een vaccinatie met een ander vaccin?
Afzien van een vaccinatie is een ieders vrije keuze. Momenteel zijn er geen andere vaccins in de huisartsenpraktijk beschikbaar. Bij het afzien van een vaccinatie op het moment dat uw doelgroep aan de beurt is komt u onderaan de lijst terecht. Wij hebben er geen zicht op wanneer u dan weer aan de beurt bent en met welk vaccin u op een later moment gevaccineerd zal gaan worden. Het kan voorkomen dat met een latere ronde u nogmaals hetzelfde vaccin aangeboden krijgt. De huisarts kan hierin helaas niet voor u bemiddelen.

Kan ik mij aanmelden om op een reservelijst te komen?
Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden om op een reservelijst te komen. Vanuit de overheid hebben wij strikte richtlijnen gekregen hoe om te gaan met spillage. Per prikronde wordt er vooraf een reservelijst opgesteld met patiënten uit de leeftijdscategorie die als eerstvolgende groep aan de beurt is. Wij benaderen hiervoor zelf de patiënten. Wij vragen u dan ook om niet de praktijk hierover te benaderen.

Ik ben onder de 60 jaar maar zou wel graag gevaccineerd willen worden met AstraZeneca, kan ik dan wel terecht?
Nee, vanuit de overheid is besloten dat er niet onder de 60 jaar gevaccineerd mag worden met AstraZeneca. Helaas hebben ook wij ons te houden aan deze maatregel.

Ik wil graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder gevaccineerd worden dan dat mijn doelgroep aan de beurt is. Kan mijn huisarts dat voor mij regelen?
De praktijk wordt dagelijks benaderd door mensen die graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder in aanmerking zouden willen komen voor een coronavaccinatie, een zeer begrijpelijke en vaak zeer invoelbare vraag. Ook in de media en via andere kanalen wordt regelmatig gesuggereerd dat de huisarts daarin voor u zou kunnen bemiddelen. Hoe graag wij dit ook zouden willen, zoals de situatie er nu voorstaat kunnen wij daarin helaas op dit moment niets voor u betekenen. Ook voor ons is dit een geval van onmacht, geen onwil. We vragen u dan ook vriendelijk om hierover geen contact op te nemen met de praktijk. Op het moment dat de overheid gaandeweg besluit dat bepaalde groepen om medische redenen wel eerder in aanmerking zouden komen voor een vaccinatie, dan zullen wij die patiënten zelf benaderen.

Wij realiseren ons terdege dat er veel onduidelijkheid en onrust blijft bestaan rondom de hele vaccinatiestrategie. Net als voor u, is het ook voor ons elke dag weer een verrassing wat het beleid die dag zal zijn. Alle last minute aanpassingen vergen ook van ons en onze medewerkers ongelooflijk veel geduld en flexibiliteit. Wij doen ons uiterste best om u zo gezond mogelijk te houden en ons deel van de vaccinatiestrategie zo goed mogelijk in te richten. Tegelijkertijd zien we dat door de toegenomen telefoonbelasting de reguliere zorg in het gedrang dreigt te komen en de wachttijden aan de telefoon aanzienlijk stijgen. Wij verzoeken u allen dan ook vriendelijk om eerst de daarvoor bestemde kanalen (zie onder) te raadplegen bij vaccinatie-gerelateerde vragen, alvorens u contact zoekt met de praktijk. Dit zodat wij de reguliere en spoedeisende zorg kunnen blijven leveren.

Voor informatie: 0800-1351 of www.coronavaccinatie.nl

Posted in Praktijk Nieuws
april 5, 2021

Het ministerie van VWS heeft besloten om per direct (2 april) het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stop te zetten voor mensen jonger dan 60 jaar (geboren in 1961 of later).
Op dit moment geldt dit besluit t/m woensdag 7 april.
Dit besluit is genomen nadat er in Nederland vijf meldingen van trombose en verlaagde bloedplaatjes zijn gedaan bij bijwerkingencentrum Lareb.
Uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, wordt het toedienen van het vaccin bij alle mensen geboren in 1961 of later tijdelijk gepauzeerd.

Mensen die minder dan 6 maanden geleden een bewezen COVID-19 doormaakten, hoeven geen 2e vaccinatie te krijgen.
De Gezondheidsraad had daarover eerder al geadviseerd en het RIVM neemt dit nu over.

Posted in Praktijk Nieuws
oktober 9, 2020

Griepvaccinaties 

Griep wordt veroorzaakt door het Influenza virus. Het RIVM adviseert mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop zich te laten vaccineren tegen de griep. Als u in deze groep valt, krijgt u eind oktober een uitnodiging voor deze vaccinatie. De datum voor de griepprik is dit jaar 11 november. Griep komt vrijwel alleen voor in de winter, met een piek tussen januari en maart.  Nadat u de griepprik heeft gekregen, duurt het twee weken voordat uw lichaam voldoende afweerstoffen heeft aangemaakt.

Wegens de coronacrisis is er dit jaar voor gekozen de griepprik te geven in de sporthal aan de dokter Mansveltkade. Hier kan worden voldaan aan de preventieve adviezen die het RIVM heeft gegeven. We verzoeken u een neus-mondmasker te dragen en 1,5 meter afstand van andere te houden bij het halen van de griepprik. Om drukte te voorkomen is er een indeling gemaakt in tijdsblokken. In de uitnodiging vindt u in welk tijdsblok u valt. Wij verzoeken u niet te vroeg te komen, u wordt pas gevaccineerd in uw tijdsblok. Er zijn voor dit jaar meer prikken besteld dan andere jaren.

Als u niet in staat bent om op 11 november te komen, kunnen we bij hoge uitzondering een datum plannen na 11 november. We hopen op uw begrip.

Indien u op eigen verzoek een griepprik wenst, kunt u contact opnemen met de praktijk. U kunt dan op eigen kosten een vaccinatie krijgen, na 11 november. Kosten voor de prik zijn ongeveer 35 euro bij de apotheek. Kosten voor het zetten van de injectie zijn 30 euro.

Voor verdere informatie kunt u kijken op https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik

Posted in Praktijk Nieuws
november 19, 2019

Vanaf 25 november kunt u ook op maandagavond bij praktijk Bongers terecht. U kunt hiervoor uitsluitend via uw MedGemak app een afspraak maken. U hebt hierover een email gekregen. We willen graag het gebruik van deze app stimuleren.

U kunt hier zien hoe u zich voor MedGemak aanmeldt.

Posted in Praktijk Nieuws
oktober 19, 2018

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de griepvaccinatie dan kunt u op vrijdag 2 november vanaf 14:00 tot 17:00 terecht op de praktijk voor de griep vaccinatie.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel graag in aanmerking komen neem dan contact op met de assistente.

Posted in Praktijk Nieuws
augustus 3, 2018

Het is al lange tijd warm, en dat blijft het komende week nog. Thuisarts geeft tips hoe u uitdroging en oververhitting kunt voorkomen, ook in een filmpje.

 • Drink genoeg, ook al heeft u geen dorst.
 • Blijf in de schaduw.
 • Beperk lichamelijke inspanning ’s middags.

Thuisarts geeft adviezen voor de volgende situaties:

Zie ook de pagina met andere zomeronderwerpen. Het RIVM heeft het nationaal hitteplan weer in werking gesteld.

Bron: RIVM

Posted in Praktijk Nieuws
april 16, 2018
Teken korte broek
 • In de natuur geweest? Controleer uzelf en uw kinderen op teken, vooral de oksels, liezen, knieholtes, bilspleet, nek en achter de oren.
 • Verwijder teken zo snel mogelijk met een puntig pincet (of tekentang); maak het wondje daarna schoon met alcohol.
 • Neem contact op met de huisarts in deze gevallen
  • als het niet lukt de teek te verwijderen
  • als de teek misschien langer dan 24 uur in uw huid heeft gezeten
  • als na enkele dagen tot weken een verkleuring of rode vlek rond de tekenbeet of op een andere plek van uw lichaam ontstaat
  • als u na dagen tot maanden griepachtige verschijnselen krijgt, gewrichtsklachten, uitstralende pijn of minder kracht.
Posted in Praktijk Nieuws
maart 6, 2018

De griepepidemie in Nederland houdt stevig aan. In week 8 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 155 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de elfde achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000 en meer dan in de daaraan voorafgaande week toen 140 patiënten per 100.000 inwoners de huisarts bezochten met IAZ. Een stijging in het aantal gerapporteerde gevallen van griep in week 8 loopt parallel met een toename van het aantal patiënten met longontsteking.  De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ, maar ook relatief veel ouderen met IAZ en longontsteking. De epidemie duurt langer dan het gemiddelde van 9 weken over de afgelopen 20 jaar.

In 44 neus- en keelmonsters afgenomen van patiënten met IAZ in week 8 werd bij 64% influenzavirus gevonden: 24 maal (55%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 1 maal (2%) influenzavirus type A(H3N2), 3 maal (7%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09 en 3 maal (7%) rhinovirus. Er werd in deze monsters geen enterovirus gevonden. In 22 monsters afgenomen van mensen met een acute luchtweginfectie zonder IAZ (ARI) werd 9 maal (41%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 1 maal (5%) RSV en 2 maal (9%) rhinovirus gevonden. In deze monsters werd geen enterovirus gevonden.

In week 40 2017 t/m week 8 2018 werden door de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 511 IAZ-monsters en 329 ARI monsters afgenomen en opgestuurd naar het RIVM.

 • In de 511 monsters van patiënten met IAZ werd 21 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 17 maal influenzavirus type A(H3N2), 2 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 240 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 39 maal RSV, 33 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.
 • In de 329 ARI monsters werd 1 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 3 maal influenzavirus type A(H3N2), 1 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 51 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 26 maal RSV, 67 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.
 • Van de 366 influenza positieve monsters betrof 87% influenzavirus B (Yamagata-lijn), 1% influenzavirus B (Victoria-lijn), 7% influenzavirus A(H1N1)pdm09 en 6% influenzavirus A(H3N2).

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.

De andere cijfers zijn passend bij de griepepidemie of bij de tijd van het jaar.

Het NIVEL surveillance bulletin vindt u hier:

Posted in Praktijk Nieuws