Griepepidemie in Nederland houdt stevig aan.

maart 6, 2018

De griepepidemie in Nederland houdt stevig aan. In week 8 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 155 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de elfde achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000 en meer dan in de daaraan voorafgaande week toen 140 patiënten per 100.000 inwoners de huisarts bezochten met IAZ. Een stijging in het aantal gerapporteerde gevallen van griep in week 8 loopt parallel met een toename van het aantal patiënten met longontsteking.  De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ, maar ook relatief veel ouderen met IAZ en longontsteking. De epidemie duurt langer dan het gemiddelde van 9 weken over de afgelopen 20 jaar.

In 44 neus- en keelmonsters afgenomen van patiënten met IAZ in week 8 werd bij 64% influenzavirus gevonden: 24 maal (55%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 1 maal (2%) influenzavirus type A(H3N2), 3 maal (7%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09 en 3 maal (7%) rhinovirus. Er werd in deze monsters geen enterovirus gevonden. In 22 monsters afgenomen van mensen met een acute luchtweginfectie zonder IAZ (ARI) werd 9 maal (41%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 1 maal (5%) RSV en 2 maal (9%) rhinovirus gevonden. In deze monsters werd geen enterovirus gevonden.

In week 40 2017 t/m week 8 2018 werden door de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 511 IAZ-monsters en 329 ARI monsters afgenomen en opgestuurd naar het RIVM.

  • In de 511 monsters van patiënten met IAZ werd 21 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 17 maal influenzavirus type A(H3N2), 2 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 240 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 39 maal RSV, 33 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.
  • In de 329 ARI monsters werd 1 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 3 maal influenzavirus type A(H3N2), 1 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 51 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 26 maal RSV, 67 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.
  • Van de 366 influenza positieve monsters betrof 87% influenzavirus B (Yamagata-lijn), 1% influenzavirus B (Victoria-lijn), 7% influenzavirus A(H1N1)pdm09 en 6% influenzavirus A(H3N2).

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.

De andere cijfers zijn passend bij de griepepidemie of bij de tijd van het jaar.

Het NIVEL surveillance bulletin vindt u hier:

Posted in Praktijk Nieuws